Logoet er inspireret af vireo som er en lille fugl. Fugle er fra naturens side netværkere fordi de hele tiden kommunikerer for at gøre hinanden opmærksomme på hvor de er, eller om der er mulige farer i nærheden. Illustrationen i logoet danner formen af en fugl med sit næb - men samtidig danner det også formen på en taleboble, der symboliserer vores egen mulighed for at komme til udtryk. Sammentrækningen imellem e og o symboliserer samhørigheden når netværk dannes. Samtidig betyder vireo ’jeg er grøn’, ’jeg spirer’ på latin.